';

Klaster Fotoniki i Światłowodów Członkiem Związku Pracodawców Klastry Polskie

rfelijak

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Klaster Fotoniki i Światłowodów jest członkiem Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Związek Pracodawców Klastry Polskie zrzesza animatorów oraz koordynatorów klastrów z całej Polski. Klastry Polskie oprócz reprezentowania interesów środowiska klastrowego, są również poważnym partnerem dla władz na różnych szczeblach.

Uczestnictwo Klastra w działalności Związku to kolejny krok w kierunku poszerzania współpracy w ramach działalności klastrowej oraz realny wpływ na kreowanie i kształtowanie polityk i inicjatyw klastrowych.

Recommend
Share
Tagged in