';

Technologie fotoniczne i światłowodowe na UMCS

rfelijak

Technologie fotoniczne i światłowodowe na UMCS. Aplikuj na wyjątkowe studia II stopnia jeszcze tej jesieni!

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do rekrutacji na specjalność Technologie Fotoniczne i Światłowodowe na studiach drugiego stopnia.

Są to wyjątkowe studia przygotowujące do pracy w fotonice – nowoczesnej dziedzinie dynamicznie rozwijającej się na świecie i w Polsce.

Czy wiedziałeś, że pierwsze polskie światłowody zostały opracowane właśnie na Wydziale Chemii UMCS, a lubelscy naukowcy byli pionierami w tej dziedzinie w naszej części Europy?

Czy wiesz dlaczego warto ukierunkować swoją karierę zawodową na nowe technologie? Jakie oferty pracy czekają na specjalistów z dziedziny fotoniki w Polsce? Na te i więcej pytań odpowiadamy w prezentacji zachęcającej do wyboru specjalności Technologie Fotoniczne i Światłowodowe na UMCS na drugim stopniu studiów.

Aplikować na studia można do dnia 22 września 2020.
Więcej informacji znajduje się na stronie: irk.umcs.lublin.pl

Recommend
Share
Tagged in