';

VI Kongres Klastrów Polskich/9-10 listopada 2020 r.

Klaster Fotoniki

Wielkimi krokami zbliża się VI Kongres Klastrów Polskich, który odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2020 r. w Szczecinie.

Przedmiotem VI Kongresu Klastrów Polskich będzie dyskusja na temat roli klastrów we wspieraniu polityki rozwoju regionalnego kreowanej na szczeblu Unii Europejskiej, Polski
i polskich regionów samorządowych.  Listopadowe spotkanie to doskonały moment do wymiany wypracowanych w poprzednich latach pomysłów oraz ostatnich możliwych korekt. Dla przedsiębiorców zrzeszo­nych w klastrach (a jest ich w Unii Europejskiej ponad 123 000 zatrudniających 19% pracowników UE) stanowi okazję do zapoznania się z planami decydentów i możliwość ich komentowania, przygotowania klastrów i ich firm na nowe formy wspierania rozwoju regionalnego oraz opracowania sposobów na odbudowanie gospodarki po światowym kryzysie spowodowanym COVID-19.

Podczas VI Kongresu Klastrów Polskich będziemy rozmawiać nie tyle o klastrach, choć one są głównym organizatorem przedsięwzięcia, ile o europejskiej, krajowej i regionalnej polityce rozwoju gospodarczego oraz o możliwościach wsparcia konkurencyjności firm, a przez to regionów w których działają, przy pomocy dostępnych, ogromnych nowych środków unijnych.

Zapraszamy do śledzenia relacji z przebiegu Kongresu na naszej stronie internetowej.

Recommend
Share
Tagged in