';

Wzięliśmy udział w European Cluster Conference 2020 !

Klaster Fotoniki

W dniach 10-11 listopada odbyła się 7 edycja Europejskiej Konferencji Klastrów.

Pomimo, że po raz pierwszy wydarzenie miało charakter wirtualnego spotkania online, zgromadziło aż 82 prelegentów, ekspertów z Komisji Europejskiej, państw członkowskich, kluczowych sieci interesariuszy, organizacji klastrów i biznesu.

Wydarzenie było otwarte dla 1000 osób w ciągu dwóch dni. Rozmowy prowadzono w sesjach plenarnych, dyskusjach panelowych, podczas warsztatów tematycznych i sektorowych, a także quizu, wirtualnej wystawy, pitchingu i kojarzenia partnerów. Sesje oferowały wiele możliwości pozyskiwania informacji i nawiązywania nowych kontaktów.

Około 52 krajów było reprezentowanych przez uczestników nie tylko z Europy, ale także z Afryki, Azji oraz Ameryki Północnej i Południowej.

Konferencję otworzył komisarz Unii Europejskiej ds. Rynku wewnętrznego Thierry Breton wraz z Peterem Altmaierem, federalnym ministrem gospodarki i energii Niemiec. Obaj podkreślili kluczową rolę, jaką klastry muszą odgrywać we wspomaganiu wychodzenia z kryzysu związanego z COVID-19, zwiększaniu konkurencyjności i umiędzynarodowieniu przedsiębiorstw przy jednoczesnym wspieraniu ekologicznych i cyfrowych przemian w gospodarce europejskiej.

Klaster Fotoniki i Światłowodów również miał możliwość krótkiej prezentacji, podczas której Alicja Serewko-Szymańska opowiedziała o działalności Klastra, celach oraz planach na kolejny rok.

European Cluster Conference to jedno z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych, podczas którego poruszane są zagadnienia związane z funkcjonowaniem Klastrów oraz polityką klastrową. Organizowane jest przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP przy wsparciu Europejskiej Platformy Współpracy Klastrów oraz we współpracy z Federalnym Ministerstwem Gospodarki i Energii Niemiec pod przewodnictwem Niemiec w Radzie UE.

Recommend
Share
Tagged in