';

„Fotonika Twoją drogą do sukcesu”. Spotkanie edukacyjne pod patronatem Klastra Fotoniki i Światłowodów

rfelijak

23 kwietnia w formie zdalnej odbyło się spotkanie o charakterze edukacyjnym „Fotonika Twoją drogą do sukcesu. Jak zaplanować ścieżkę kariery w obszarze nowych technologii?”. Wydarzenie skierowane było do młodzieży szkolnej z klas ścisłych, w tym maturzystów. Organizatorem spotkania było Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów, a patronem nasz Klaster.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 300 uczniów liceów i techników z całej Polski. Prezentacje i wystąpienia w trakcie wydarzenia wygłosili przedsiębiorcy oraz naukowcy i nauczyciele akademiccy – w większości przedstawiciele podmiotów zrzeszonych w Klastrze Fotoniki i Światłowodów.

Dziękujemy organizatorom, partnerom i wszystkim zaangażowanym w powodzenie spotkania!

Prelegenci:

  • Prof. dr hab. inż. Artur Podhorodecki, Prezes Zarządu QNA Technology – technologie kropek kwantowych
  • Dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski, Prezes Zarządu InPhoTech – technologie światłowodowe
  • Jacek Zimoch, Dyrektor ds. Innowacji w firmie BRIN, przedstawiciel Klastra Fotoniki i Światłowodów  – wskazówki  jak zaplanować przyszłość
  • Dr hab. Paweł Mergo, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
    w Lublinie
  • Dr hab. inż. Patryk Urban, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Dr inż. Alicja Anuszkiewicz – Uniwersytet Warszawski

Organizator spotkania: Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów, patron: Klaster Fotoniki i Światłowodów.

Partnerzy wydarzenia: BRIN, InPhoTech, PCFS Technology, QNA Technology, UMCS oraz Wydział Elektryczny ZUT.

Szkoły Partnerskie wydarzenia: KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie, Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, Technikum Łączności im. Janusza Groszkowskiego w Warszawie, Jezuickie Centrum Edukacji w Nowym Sączu, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie, II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie oraz Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Sanguszki w Lubartowie.

Recommend
Share
Tagged in