';

Inauguracyjne Spotkanie Smart Lab Inteligentne Czujniki

Klaster Fotoniki

W dniu 30 sierpnia 2021 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie Smart Lab w obszarze Inteligentnych Czujników. Wnioski ze spotkania doprowadzą do opracowania ekspertyzy Business Technology Roadmap, która wskaże nisze technologiczne i rozwojowe w tym obszarze w Polsce oraz będzie zawierać rekomendacje co do aktualizacji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Podczas warsztatów online bogate grono uczestników, reprezentujące między innymi świat nauki, biznesu, środowiska naukowe, instytucje otoczenia biznesu czy instytucje publiczne, kolektywnie wypracowywało m.in. silne i słabe strony dla obszaru inteligentnych czujników w Polsce, czy też dzieliło się swoimi przemyśleniami i obserwacjami dotyczącymi trendów biznesowych, technologicznych i regulacyjnych w tym obszarze.

Pracę zaplanowano na 4 spotkania warsztatowe realizowane w formule zdalnej, z których drugie odbędzie się już 9 września.

Spotkanie realizowane było w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (poddziałanie 2.4.2 POIR).
Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej na stronie smart.gov.pl.

Realizację projektu wspiera firma PwC. Jeśli są Państwo zainteresowani projektem lub chcą uzyskać o nim więcej informacji, zapraszamy do kontaktu pod adresem pl_kontakt@pwc.com, w tytule maila wpisując „Smart Lab: Inteligentne Czujniki”.

Recommend
Share
Tagged in