';

Międzynarodowy Dzień Fotoniki

Klaster Fotoniki

21 października 1983 roku podczas XVII Generalnej Konferencji Miar i Wag przyjęto aktualnie obowiązującą definicję długości metra. Zgodnie z nią metr jest to długość drogi, którą światło pokonuje w próżni z czasie 1/299 792 458 s. Od tego momentu wartość prędkości światła w próżni ma postać liczby naturalnej i wynosi dokładnie 299 792 458 m/s. Na upamiętnienie tego wydarzenia 21 października obchodzimy Dzień Fotoniki.

Jak łatwo sprawdzić, fotonika to interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki, łącząca dokonania optyki, elektroniki i informatyki w celu opracowywania technik i urządzeń wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne do przenoszenia i przetwarzania informacji. Jest dziedziną z obszaru zaawansowanych technologii, która bardzo dynamicznie się rozwija, ale sam termin „fotonika” jest wciąż dla wielu osób nieznany i tajemniczy. Na całym świecie słowo „fotonika” jest wpisywane w wyszukiwarce Google średnio 740 razy dziennie. To 5 razy rzadziej niż słowo „fotofobia” (strach przed światłem).

Dlatego właśnie, razem z EPIC (European Photonics Industry Consortium), zachęcamy do wzięcia udziału w akcji #GooglePhotonics! Wystarczy 21 października, w Dzień Fotoniki, wpisać w wyszukiwarce Google hasło ‘fotonika”. Więcej o akcji na stronie: https://stella-photonics.com/googlephotonics/.  Zachęcamy wszystkich do udziału!

Recommend
Share
Tagged in