';

Wyróżnienie od Ministra Waldemara Budy!

Klaster Fotoniki

Klaster Fotoniki i Światłowodów jest jednym z dwudziestu polskich klastrów uhonorowanych przez ministra rozwoju i technologii Waldemara Budę certyfikatem potwierdzającym nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego. Wyróżnienie odebrał Ambasador Innowacyjności naszego Klastra – Krzysztof Witoń.

„Uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego nie jest zadaniem łatwym – poprzeczka w konkursie ustawiona została wysoko. Status ten mogą uzyskać wyłącznie organizacje klastrowe, które reprezentują sektory czy obszary o dużym potencjale w skali kraju, w których firmy, jednostki naukowe i instytucje otoczenia biznesu potrafią ze sobą współpracować i na które możemy liczyć w realizacji zadań o charakterze prorozwojowym” – powiedział Minister Waldemar Buda.

Status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) otrzymują najprężniej działające klastry w Polsce, charakteryzujące się największym potencjałem rozwojowym. Status KKK oznacza, że podmiot jest uznawany za klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.

Sprawnie zarządzane, rozwijające się i rozwinięte klastry dają szereg korzyści nie tylko podmiotom w nich funkcjonującym (głównie przedsiębiorstwom), ale także swoim regionom. W badaniach klastrów podkreśla się, że firmy klastrowe są bardziej innowacyjne niż firmy nie należące do sieci współpracy, częściej ubiegają się o patenty i eksportują więcej od firm spoza klastrów.

Wyróżnienie z rąk ministra odebrał Ambasador Innowacyjności Klastra Fotoniki i Światłowodów Krzysztof Witoń.

Krzysztof Witoń od lat z sukcesami związany jest z branżą telekomunikacyjną. W przeszłości był m.in.: prezesem Hawe, doradcą firm Infinera Corporation i Huawei, wiceprezesem UMC w Ukrainie, czy pełnomocnikiem zarządu Orange Polska (odpowiedzialnym  za realizację projektów Sieci Szerokopasmowej o wartości ponad 1,2 mld złotych). W latach 1983-1995 pracownik Radia Wolna Europa w Nowym Jorku i Monachium, w tym dyrektor działu administracji i realizacji polskiej sekcji RWE, odpowiadający m.in. za parametry transmisji oraz realizację przekazów na żywo. Rzecznik prasowy Związku Zawodowego „Solidarność” na Podkarpaciu w latach 1980-1982. Obecnie prezes zarządu spółki IPT Fiber, komercjalizującej polski światłowód wielordzeniowy.

Uroczystość wręczenia certyfikatów nadających status KKK odbyła się 23 stycznia w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Zdjęcia: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Klaster Fotoniki i Światłowodów

Recommend
Share
Tagged in