';

Klaster

Idea utworzenia Klastra Fotoniki i Światłowodów zrodziła się w 2012 r. jako forma wsparcia mająca doprowadzić do wzrostu korzyści gospodarczych.

Założycielem i koordynatorem Klastra jest Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów. Centrum, jako twórca i koordynator Klastra Fotoniki i Światłowodów, pełni funkcję reprezentacyjną na zewnątrz Klastra, w tym poprzez nawiązywanie kontaktów z partnerami biznesowymi i naukowymi, pozyskiwanie kolejnych, nowych podmiotów zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową oraz we współpracę na rzecz rozwoju fotoniki w Polsce.

Centrum angażuje się i prowadzi działalność w zakresie pozyskiwania środków finansowych na projekty badawcze przede wszystkim w dziedzinie fotoniki, optyki, optoelektroniki oraz dziedzinach mających wpływ na rozwój technologii światłowodowej, w tym fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, telekomunikacji i wielu innych.

Image module

Polskie Światłowody. Gospodarka 4.0

Niniejszy dokument jest kompleksowym opracowaniem przedstawiającym olbrzymi potencjał polskich rozwiązań światłowodowych oraz ich wpływ na rozwój nowoczesnego przemysłu 4.0. Został opracowany przez naukowców, specjalistów oraz przedsiębiorców zrzeszonych w Klastrze Fotoniki i Światłowodów.

Korzyści

Klaster Fotoniki i Światłowodów jest otwartą inicjatywą kooperacyjną skupiającą przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu działające w obszarze fotoniki, w tym w zakresie technologii światłowodowych.

Głównym celem działalności Klastra jest kształtowanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw branży fotonicznej oraz firm korzystających z technologii światłowodowych, wzrost ich konkurencyjności poprzez dostarczanie wiedzy, wymianę dobrych praktyk, wspieranie innowacyjności oraz stymulowanie współpracy firm i instytucji.

Najnowsze wpisy

Nasi Partnerzy