';

Co to jest fotonika

Co to jest fotonika

Technologie fotoniczne, a przede wszystkim światłowodowe regularnie wypierają dotychczas stosowane rozwiązania w wielu sektorach: od telekomunikacji poprzez energetykę, przemysł wydobywczy, zbrojeniowy, kosmiczny, aż po farmację i medycynę. Dlatego fotonikę coraz częściej określa się mianem technologii XXI wieku i zalicza do grona obszarów priorytetowych dla rozwoju światowej gospodarki (Komisja Europejska uznała fotonikę za jedną z sześciu technologii kluczowych – Key Enabling Technologies – dla strategii rozwoju Europy). Badania i zaawansowane prace nad rozwojem systemów fotonicznych prowadzone są przez największe światowe koncerny oraz laboratoria i znacznie dotowane przez rządy wielu krajów rozwiniętych.

Aby jednak skutecznie doprowadzić do transferu unikatowej wiedzy do produkcji przemysłowej potrzebne jest porozumienie jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw, skuteczna ochrona własności intelektualnej i właściwe wsparcie władz. Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów z jednej strony stara się wypracowywać efektywne wzorce współpracy, jednoczyć polskich naukowców i przedsiębiorców, a z drugiej zabiega o tak potrzebne wsparcie na rozwój rodzimej technologii. Dzięki odpowiednim inwestycjom realne staje się stworzenie polskiego sektora fotonicznego, który byłby w stanie skutecznie konkurować ze światową czołówką i zapewnić polskiej gospodarce tak potrzebne przyspieszenie.