';

Projekty klastra

Projekty klastra

W ramach współpracy organizujemy:

  • Cykliczne spotkania
  • Demonstracje technologii światłowodowych
  • Warsztaty
  • Praktyki w czasie wakacji i ferii

Współpraca z technikami w ramach praktyk zawodowych

Oferujemy

  • Miesięczne praktyki dla uczniów techników
  • Dostęp do firm z Klastra Fotoniki i Światłowodów – grupy firm o dużym potencjale zawodowym
  • Zaprojektowanie i wyposażenie pracowni światłowodowej – proponujemy możliwość kompleksowego wyposażenia laboratorium światłowodowego, wraz ze szkoleniem dla nauczycieli i uczniów i propozycją zajęć (oferta cenowa w tym zakresie na życzenie klienta)

Praktyki absolwenckie i staże

Praktyki absolwenckie oraz staże organizowane w firmach fotonicznych zrzeszonych w Klastrze kierujemy do osób, które ukończyły 18 lat. Rekrutacja trwa cały rok.

Zachęcamy do kontaktu studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz techników ze specjalizacją na kierunkach technicznych związanych z fotoniką, optoelektroniką, telekomunikacją oraz technologią światłowodową.