';

ROZWIĄZANIA FOTONICZNE

LIFE SCIENCE

Nauka o życiu – jedna z najcenniejszych nauk i z pewnością pierwsza. Life science skupia się wokół ludzi, zwierząt, roślin, mikroorganizmów, a więc wszelkich organizmów żywych. Do nauk tych należą: szeroko pojęta biologia, biotechnologia, medycyna. Wszystkie one zajmują się badaniem życia oraz pielęgnowaniem go.

PRODUKTY CZŁONKÓW KLASTRA

 • Oświetlacz do leczenia chorób dermatologicznych, m.in. bielactwa, łuszczycy
 • Obrazowy detektor promieniowania rentgenowskiego wykorzystujący światłowody specjalne
 • Sonda światłowodowa do diagnostyki chorób nowotworowych
 • Optyczny czujnik świeżości żywności

BEZPIECZEŃSTWO

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Przekłada się to na konieczność zabezpieczenia dóbr materialnych, terenu czy wiedzy nie tylko pojedynczych jednostek, ale przede wszystkim dużych instytucji przemysłowych, państwowych czy banków.

PRODUKTY CZŁONKÓW KLASTRA

 • Inteligentny system ochrony wybranego obszaru, granic i obiektów wymagających specjalnych środków bezpieczeństwa
 • Światłowody przeznaczone do bezpiecznego przesyłania danych – światłowody odporne na podsłuchy
 • Specjalny element światłowodowy (sprzęgacz utrzymujący polaryzację) do zastosowań w precyzyjnej nawigacji

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

Przemysł ciężki charakteryzują ogromne zakłady przemysłowe oraz duża skala przedsięwzięć. Stanowi on jeden z ważniejszych filarów państw wysoko rozwiniętych. Jego gałęzie to m.in. przemysł budowalny, chemiczny, paliwowo-energetyczny.

PRODUKTY CZŁONKÓW KLASTRA

 • Ochronne pokrycia metalami dla światłowodów pracujących w trudnych warunkach środowiskowych
 • Element światłowodowy (sprzęgacz) odporny na działanie wysokich temperatur
 • System czujnikowy do pomiaru naprężeń i temperatury
 • Światłowodowy czujnik od bardzo niskich do bardzo wysokich temperatur
 • Światłowodowy czujnik prądu do monitorowania systemów elektroenergetycznych
 • System rozłożonego pomiaru ciśnienia i temperatury
 • Wysokotemperaturowy czujnik światłowodowy
 • Światłowodowy czujnik mikrodrgań
 • Czujnik pomiaru zmian przemieszczenia
 • Światłowodowy czujnik zgięć dedykowany robotom przemysłowym i medycznym

PRZEMYSŁ TRANSPORTOWY I KOSMICZNY

Przemysł środków transportu zajmuje się produkcją pojazdów do transportu osób i towarów, takich jak samochody, samoloty, lokomotywy, statki. W ostatnich dekadach nastąpił przyspieszony rozwój technologii do zastosowań w przestrzeni kosmicznej.

PRODUKTY CZŁONKÓW KLASTRA

 • Światłowody przeznaczone do integracji z materiałami kompozytowymi – tworzenie tzw. inteligentnych materiałów
 • Rozłożony czujnik temperatury maszyn, urządzeń silnikowych czy akumulatorów/baterii
 • System monitorowania stanu szyn
 • Światłowód do wzmacniania sygnału optycznego w zastosowaniach kosmicznych

TRANSFER DANYCH

Telekomunikacja jest jedną z najważniejszych dziedzin nauki i techniki. Zajmuje się transmisją danych na odległość. Jej powstanie w ubiegłym stuleciu przyczyniło się do diametralnej zmiany naszego sposobu życia i funkcjonowania.

PRODUKTY CZŁONKÓW KLASTRA

 • Światłowód wielordzeniowy, umożliwiający skokowy wzrost ilości przesyłanych danych
 • Moduł nadawczo-odbiorczy do obsługi centrów danych na bazie światłowodów wielordzeniowych i dedykowanej macierzy laserów
 • Światłowód kilkumodowy dla sieci telekomunikacyjnych nowej generacji
 • Specjalny element światłowodowy (multiplekser modowy) do zwiększania liczby dostępnych kanałów transmisyjnych w światłowodzie

RYNEK ROZWIĄZAŃ OPTYCZNYCH

Rynek ten skupia urządzenia budowane na bazie optyki, które mają na celu służyć dalszym gałęziom przemysłu. Należą do nich m.in. precyzyjne urządzenia pomiarowe czy specjalne źródła światła, wśród których wyróżnić należy te najbardziej w ostatnich latach rozwijane, czyli lasery wysokiej mocy.

PRODUKTY CZŁONKÓW KLASTRA

 • Urządzenie do ultraszybkiego i precyzyjnego pomiaru elementów optycznych
 • Innowacyjne źródło szerokopasmowe na zakres podczerwieni dla nowoczesnych systemów pomiarowych
 • Niskokosztowe półprzewodnikowe źródła światła do wykorzystywania w czujnikach światłowodowych
 • Światłowody specjalne dla laserów wysokich mocy
 • Specjalny element światłowodowy (sprzęgacz typu pompa-sygnał) dla laserów wysokiej mocy