';

Korzyści

Korzyści

Przedsiębiorstwa uczestniczące w Klastrze współpracują w obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie efektów synergii wspólnych działań polegających m.in. na:

 • wymianie specjalistycznego know-how oraz pracowników w ramach Klastra Fotoniki i Światłowodów
 • zwiększenie efektywności i mocy produkcyjnych
 • tworzeniu przyjaznego środowiska współpracy umożliwiającego przyspieszony rozwój dla nowych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w obszarze fotoniki
 • tworzeniu środowiska akceleracji dla nowych podmiotów gospodarczych działających w innowacyjnym obszarze fotoniki
 • zapraszaniu do współpracy kolejnych podmiotów z branży, a zarazem zwiększaniu zasobów klastra
 • realizacji wspólnych projektów
 • wymianie usług na preferencyjnych warunkach

Podstawowym warunkiem dla wyzwolenia efektu synergii jest gotowość wszystkich członków Klastra Fotoniki i Światłowodów do nawiązania współpracy. Współpracujący ze sobą przedsiębiorcy zyskują nowe sieci kontaktów, dostęp do wspólnej bazy umiejętności, potrzeb szkoleniowych czy działań marketingowych i badawczo-rozwojowych.

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W KLASTRZE:

 • wsparcie w poszukiwaniu partnerów i nawiązywaniu współpracy gospodarczej – dostęp do nowych klientów, nowych dostawców, nowych technologii fotonicznych

  • organizujemy warsztaty i demonstracje technologii światłowodowych dla przemysłu!

 • dostęp do zaawansowanej infrastruktury badawczej
 • możliwość udziału w największych konferencjach, kongresach, wydarzeniach targowo-wystawienniczych w kraju i za granicą

  • organizujemy polskie pawilony na polskich i zagranicznych targach branżowych!

 • dostęp do szerokiej gamy kadr dla innowacyjnego przemysłu

  • tworzymy kierunki zamawiane na uczelniach
  • współpracują z nami eksperci z wielu dziedzin technicznych (m. in. fotonicy, chemicy, fizycy, elektronicy, mechanicy, programiści)
  • organizujemy praktyki i staże
  • wspieramy w procesie rekrutacji
  • naszym celem jest stworzenie pierwszego Instytutu Technologii Fotonicznych!
  • organizujemy konkurs Lider Fotoniki na najlepsze prace magisterskie, licencjackie oraz inżynierskie!

 • możliwość udziału na preferencyjnych warunkach w warsztatach i szkoleniach, m. in. z zakresu:

  • technologii światłowodowych
  • ochrony własności intelektualnej
  • funduszy unijnych
  • finansów (szczególnie związanych z prowadzeniem działalności B+R)
  • zakładania i prowadzenia firmy

 • kompleksowe wsparcie w prowadzeniu działalności B+R, m. in. w zakresie:

  • ochrony własności intelektualnej (w ramach Klastra prowadzonych jest 100 procedur patentowych!)
  • audytów innowacyjności i analizy ścieżek rozwoju
  • pozyskiwania partnerów
  • administracyjno-prawnym, finansowym
  • przygotowywania i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków unijnych
  • wsparcia w procesie rekrutacji specjalistów
  • wsparcia w zakresie PR i marketingu

 • wspólny udział w projektach oraz inicjatywach organizowanych i współorganizowanych przez Klaster
 • wspólny dialog z przedstawicielami Komicji Europejskiej, Administracji Państwowej oraz wielu innych instytucji