';

O Klastrze

O klastrze

Idea utworzenia Klastra zrodziła się w momencie wzmożonego rozwoju fotoniki w Polsce, kiedy przedstawiciele kilku podmiotów współpracujących ze sobą w tej dziedzinie i na różnych poziomach zależności zauważyli, że wspólnie można osiągnąć więcej. Nie tylko w kwestii pokonywania barier technologicznych, czy realizacji projektów, ale również w obszarze prowadzenia i rozwoju działalności, dialogu z przedstawicielami władz czy urzędów, a także zdobywania przewagi konkurencyjnej. W efekcie Klaster Fotoniki i Światłowodów został powołany do życia w listopadzie 2012 roku przez fundację Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów, firmy: InPhoTech Sp. z o. o., P.H. Elmat Sp. z o.o. oraz CoMin Sp. z o.o.

Dlaczego tak się stało? Pomysłodawcy i założyciele Klastra zdecydowali się na ten krok dostrzegając w naszym kraju znaczny potencjał w dziedzinie technologii włókien światłowodowych, potrzebę opracowywania nowych rozwiązań oraz możliwość skutecznej komercjalizacji rodzimej wiedzy w celu pobudzenia tradycyjnych gałęzi przemysłu.

Klaster już na początku miał w CV:

  • cenny dorobek naukowy – Lublin nazywany jest kolebką polskich światłowodów, zespół badawczy Pracowni Technologii Światłowodów UMCS wytwarza światłowody od lat 70-tych XX wieku, w 1979 w skutek intensywnych prac naukowców uruchomiono pierwszą polską (i piątą w Europie) światłowodową linię telekomunikacyjną, pracownia z sukcesami wciąż działa i realizuje innowacyjne projekty
  • międzynarodowe doświadczenie – w firmach z Klastra pracują inżynierowie, naukowcy i przedsiębiorcy, którzy pracy przy transferze technologii oraz realizacji projektów przemysłowych uczyli się w największych zagranicznych firmach i instytutach badawczych
  • wyspecjalizowane zespoły ludzkie – każdy z założycieli Klastra ma doświadczenie poparte sukcesami w jednym lub kilku obszarach naukowych czy biznesowych
  • zrozumienie i umiejętność efektywnej współpracy – pomysłodawcy powołania Klastra znają się od lat, wspólnie zaczynali rozwijać polską fotonikę i doskonale rozumieją jakie profity daje właściwie zorganizowana współpraca oraz jak pobudzić efekt synergii dążąc do realizacji wspólnie wyznaczonych celów.

Klaster stanowi realną formę współpracy między przedsiębiorstwami badawczo-rozwojowymi i wdrożeniowymi z branży fotonicznej, jednostkami naukowymi, firmami doradczymi oraz organizacjami otoczenia biznesu wspierającymi pozostałe podmioty z Klastra w celu podniesienia ich konkurencyjności. Dzięki wykorzystaniu potencjału i mocnych stron zrzeszonych podmiotów oraz określeniu ich niezbędnych potrzeb w drodze do dalszego rozwoju, możliwa jest realizacja poszczególnych celów poprzez wspólne działanie wzmacniające poszczególne podmioty, a jednocześnie cały Klaster i co za tym idzie polskie środowisko fotoniczne. Koordynatorem Klastra jest jeden z podmiotów założycielskich, Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów. Centrum prowadzi działalność naukową, badawczą i wdrożeniową z zakresu fotoniki światłowodowej a także edukacyjną, szkoleniową oraz konsultacyjną w celu stworzenia silnego polskiego sektora fotonicznego i skutecznej komercjalizacji polskich rozwiązań technologicznych.