';

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWO-EDUKACYJNA

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWO-EDUKACYJNA

Wiedza to klucz. Możemy pomóc Ci otworzyć niejedne drzwi i poszerzyć horyzonty Twoich pracowników, wolontariuszy albo… znajomych. Nie boimy się żadnych wyzwań😊. Organizujemy szkolenia i warsztaty dla grup zorganizowanych i zespołów pracowniczych. Przykładamy również ogromną wagę do edukacji młodzieży. Promowanie fotoniki, przekazywanie aktualnej wiedzy, demonstracje urządzeń, zajęcia i spotkania w szkołach i na uczelniach to nasza misja.

Dla porządku podzieliliśmy niniejszą stronę:

 • zainteresowanych specjalistycznymi szkoleniami z zakresu fotoniki lub istotnych obszarów sektora innowacji zapraszamy do części Działalność Szkoleniowa
 • nasz program edukacyjny tworzony i realizowany przez firmy z naszego Klastra, skierowany nie tylko do szkół i uczelni ale również zainteresowanych uczniów i studentów znajduje się w części Działalność Edukacyjna

Działamy elastycznie. Więc jeśli interesuje Cię edukowanie pracowników, szkolenia dla młodzieży albo jeszcze inny manewr, również służymy wsparciem. Napisz na biuro@klaster-fotoniki.pl, na pewno znajdziemy zadowalające rozwiązanie!

Działalność szkoleniowa

Chętnie zorganizujemy dla Ciebie szkolenie, warsztat lub prezentację z umówionego wcześniej zakresu. Chcemy znać Twój cel oraz wspólnie ustalić jakie będą satysfakcjonujące efekty. Tak aby skupić się na aspekcie naukowym, biznesowym a może jeszcze innym. Stworzymy program merytoryczny oraz dobierzemy zadowalającą formę. Specjalizujemy się  poniżej wymienionych obszarach:

 • fotonika – technologia przyszłości
 • technologie światłowodowe (aspekty: naukowy, biznesowy, historyczny, przemysłowy)
 • ochrona własności intelektualnej
 • pozyskiwanie funduszy unijnych
 • prowadzenie działalności B+R
 • rekrutacja i zarządzanie zasobami ludzkimi w obszarze B+R

Szkolenia prowadzą doświadczeni inżynierowie, przedsiębiorcy, wykładowcy, kadra kierownicza i zarządzająca firm i jednostek badawczych z naszego Klastra – ludzie posiadający nie tylko realną wiedzę, ale także doświadczenie w jej przekazywaniu. Nasi eksperci nie szkolą bo muszą, oni po prostu to lubią. Wciąż się zastanawiasz? Przypominamy dlaczego warto skorzystać z naszej oferty:

Co nas wyróżnia?

 • Zbiór realnych ekspertów z międzynarodowym doświadczeniem w różnych obszarach szeroko pojętego sektora innowacji
 • Zbiór polskich firm wyspecjalizowanych w obsłudze podmiotów z sektora innowacji
 • Specjalistyczny ‘know-how’ w kluczowej dziedzinie technologicznej na świecie
 • Lata praktyki polegającej na nieustannym pokonywaniu barier technologicznych i skutecznej realizacji wyzwań w obszarze finansów, administracji, organizacji pracy czy prowadzenia badań i projektów
 • Wiemy co to poufność i jak chronić fachową wiedzę
 • Dla nas liczą się ludzie i ich potrzeby, stawiamy na zrozumienie i obustronną akceptację działań
 • Na wszelkie działania patrzymy przez pryzmat celu, pomagamy zrozumieć, że warto wiedzieć, co ma być na końcu obranej drogi
 • Jesteśmy elastyczni, otwarci na zmiany i naszą misją jest rozwój polskich technologii!

Zainteresowany? Napisz do nas na biuro@klaster-fotoniki.pl, oddzwonimy do Ciebie!

Działalność edukacyjna

Fotonika jest wciąż w fazie rozwoju, który będzie trwał przez wiele kolejnych lat. Wierzymy, że przy właściwych decyzjach i inwestycjach, a także współpracy rodzimego środowiska, w niedalekiej przyszłości polski potencjał zostanie właściwie wykorzystany. Polski dorobek naukowy i fachowa wiedza są imponujące. Najbliższe lata to komercjalizacja wiedzy i wdrażanie polskich rozwiązań. Już teraz myślimy o przyszłości. Szkolimy, edukujemy, zaciekawiamy aktualną technologicznie wiedzą z zakresu fotoniki – dynamicznie rozwijającą się na świecie dziedziną z zakresu nowych technologii.

Mobilizujemy i aktywizujemy przedstawicieli naszego Klastra do uczestnictwa w budowie programu edukacyjnego polskiej fotoniki skierowanego przede wszystkim do młodzieży szkolnej. W chwili obecnej prowadzimy szereg działań skierowanych do:

 • Liceów Ogólnokształcących i Techników
 • Uczelni Wyższych
 • Indywidualnych uczniów i grup uczniów
 • Indywidualnych studentów i grup studenckich (kół, stowarzyszeń itp.)
 • Nauczycieli i pedagogów

W gronie podejmowanych w ramach Klastra działań znajdują się:

 • Wykłady naukowe z zakresu fotoniki
 • Prelekcje i prezentacje biznesowe
 • Demonstracje technologii światłowodowych (urządzeń, rozwiązań, prototypów)
 • Warsztaty dla uczniów i studentów w warunkach przemysłowych
 • Spotkania informacyjne o charakterze rekrutacyjnym
 • Prowadzenie lekcji w szkołach i zajęć na uczelniach
 • Organizacja praktyk i staży zarówno dla uczniów (ferie, wakacje) jak i studentów w firmach i jednostkach z Klastra Fotoniki i Światłowodów
 • Wybrane inicjatywy i programy o charakterze edukacyjnym
 • Patronaty nad klasami i uczniami
 • Udział w różnego rodzaju wydarzeniach edukacyjnych: Drzwi Otwarte, Święta Szkoły, Spotkania z biznesem, Piknik Naukowy, Konkursy Naukowe, Programy Stażowe i inne
 • Wsparcie uczelni w organizacji specjalności fotonicznych
 • Szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli
 • Udział w programie doktoratów wdrożeniowych

Szkoły, Technika, Uczelnie

Zainteresowane szkoły, technika i uczelnie zachęcamy do współpracy. Na ogół zaczynamy współpracę od wstępnego spotkania z dyrekcją i nauczycielami, potem uczniami w wybranej formie (wykład, prezentacja, warsztat), zależnie od potrzeb młodzieży oraz jednostki naukowej. Następnie, przy obopólnej chęci, dążymy do ustalenia konkretnej formy współpracy na minimum jeden rok szkolny oraz jej sformalizowania w postaci np. porozumienia. W niektórych szkołach bywamy nawet kilka razy w semestrze, wielu naszych praktykantów już pracuje w sektorze fotonicznym. Jakie konkretne formy może przybrać współpraca z jednostek naukowych z naszym Klastrem? Oto przykłady:

 • I wiele innych
 • Systematyczny, sformalizowany udział w programie stażowym uczelni
 • Systematyczne organizowanie praktyk dla konkretnej liczny studentów z danego Wydziału
 • Wsparcie uczelni w promowaniu specjalności fotonicznej, zapewnienie praktyk studentom tej specjalności
 • Miesięczne praktyki dla uczniów techników w warunkach przemysłowych
 • Patronat nad klasą ścisłą (wykłady naukowe, demonstracje, warsztaty, praktyki letnie dla najlepszych uczniów)
 • Systematyczne zajęcia z fotoniki w ramach rozszerzenia wiedzy z przedmiotów ścisłych
 • Obowiązkowe miesięczne praktyki dla studentów Wydziałów ścisłych
 • Spotkania o charakterze biznesowo-rekrutacyjnym ze studentami kół naukowych

Uczniowie, studenci, nauczyciele

Zachęcamy również do kontaktu grupy uczniów, studentów lub indywidualnie, również nauczycieli. Chętnie wspieramy ludzi ambitnych, zaangażowanych, gotowych do zdobycia wiedzy fotonicznej.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty edukacyjnej? Jakie są nasze atuty?

 • Specjalistyczny ‘know-how’ w kluczowej dziedzinie technologicznej na świecie
 • Zajęcia prowadzą eksperci z międzynarodowym doświadczeniem, często wykładowcy lub nauczyciele
 • Dysponujemy nowoczesną, specjalistyczną aparaturą fotoniczną
 • Poszerzamy horyzonty młodych ludzi, pokazujemy że decydując o swojej przyszłości mają szerokie możliwości
 • Zawsze patrzymy na potrzeby młodzieży czy jednostek naukowych z którymi współpracujemy
 • Zatrudniamy koordynatora ds. programów edukacyjnych, który zna się na swojej pracy😊
 • Edukacja to nasza misja, podchodzimy do zajęć i spotkań z młodzieżą z pasją i doświadczeniem

Naszym celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej potencjału polskiej fotoniki u przyszłych pokoleń i wyszkolenie fachowej kadry specjalistów z zakresu fotoniki.