Fot. Archiwum Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie Polska technologia światłowodowa powstawała w sposób niezależny jako jedna z pierwszych na świecie i wciąż jest rozwijana. Jest ona niezależna i niemożliwa do

Share

Fot. Archiwum Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie Polska technologia światłowodowa powstawała w sposób niezależny jako jedna z pierwszych na świecie i wciąż jest rozwijana. Jest ona niezależna i niemożliwa do

Share

Fot. Archiwum Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie Polska technologia światłowodowa powstawała w sposób niezależny jako jedna z pierwszych na świecie i wciąż jest rozwijana. Jest ona niezależna i niemożliwa do

Share

Zamknięcie Zakładu. Pracownia kontynuuje wytwarzanie światłowodów specjalnych

Share

Powstaje Zakład Produkcyjno-Wdrożeniowy Światłowodów w Lublinie

Share

Światłowodowa linia telekomu-nikacyjna w Lublinie

Share

Rozpoczęcie prac nad technologiami światłowodowymi w Lublinie na UMCS

Share