';

2016

rfelijak

Fot. Archiwum Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
Polska technologia światłowodowa powstawała w sposób niezależny jako jedna z pierwszych na świecie i wciąż jest rozwijana. Jest ona niezależna i niemożliwa do zablokowania obcymi patentami.
Posiadamy znaczące zaplecze naukowe, a w liczbie publikacji na temat światłowodów nie pozostajemy w tyle za światową czołówką.
Recommend
Share
Tagged in